Indbydelser

Generalforsamling i Lyngby-Taarbæk Skytterne

24 september, 2020, kl 16.30

Restauranten, Lyngby Idrætsby

Lundtoftevej 53

2800 Lyngby

Restauranten har indgang ved enden af Lyngby Hallen

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning vedformanden.

3. Regnskab: Fremlæggelse til godkendelse

4. Budget.

5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. september 2020

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg ifølge lovene.

Formand Bjørn Christensen, ikke på valg

Næstformand Christian Amdi Sørensen, genopstiller

Kasserer Stig Brock, genopstiller

Carsten Bønnelykke, ikke på valg

Niels Henrik Sørensen, genopstiller ikke, vacant

Jesper Sivertsen, genopstiller

Søren Jarner, genopstiller

Birgitte Jarner, ikke på valg

Mona Jensen, genopstiller

Revisor: Inga Jakobsen, genopstiller

Årsberetning, 2020, Lyngby-Taarbæk Skytterne

Vi er skytteforenings aktive hver onsdag.

Der er godt fremmøde til ‘Pensionist- skydningen’ om formiddagen – nye medlemmer kommer til, så på en ‘dårlig’ formiddag er vi ca 20 stk. – og når der er fuldt hus er vi over 30 skytter med tilsvarende mange skydninger.

Eftermiddagsskydningen er ikke så velbesøgt – desværre.. Primært pistolskydning, både .22 og grov. Enkelte riffelskytter.

Vi er pt. ca. 80 medlemmer i foreningen. .

Vi har afholdt vores LTS 15m mesterskab med ugentlige skydninger. Summen af de 5 bedste af årets resultater tæller til mesterskabet. Generelt kan man iagttage stigende skydefærdighed sæsonen igennem.

Vindere i Klasse Fri er Dan Rebild, Guld, Lars Jensen, sølv og Ulrik Holm, Bronze.

Medaljen for største fremgang tilfalder Torben Paving (175 -→199)

Ved julemødet blev Astrid Jørgensen udnævnt til Æresmedlem.

Vi har været udfordrede i foreningen pga mangel på hjælpere og instruktører, primært om eftermiddagene. 2 af de faste hjælpere/bestyrelsesmedlemmer er langtidssygemeldte, og hen over januar og februar har der været en del akut sygdom. Det har medført aflysninger.

Men alligevel har vi fuldført 15 m turneringen i DGI STKbh Regi med flotte placeringer i Hold.(1 og 2) i riffel fri., og gode individuelle placeringer i Fri-klassen hvor Lars Jensen blev nr 1 og Stig Brock nr 3.

Vi har nu også i foreningen en Kegle-afdeling, da den hedengangne ON Kegleklub er blevet langt ind under Lyngby Taarbæk Skytterne.

I Lyngby Taarbæk Kommunes Senioruge havde vi åbent hus til riffelskydning. Det har givet 1-2 medlemmer og en forhåbentlig god oplevelse til deltagerne

Vi har hjulpet med LTK forårsfestival (skydning for skoleelever) sammen med Skyttelauget Kgs. Lyngby.

Nye Sikkerhedsbestemmelser: Medlemmerne skal nu fremover være sikkerhedsgodkendte (SKV1/SKV2/SKV3/SKV6) for at kunne skyde med foreningens våben. Skytte-ID kort eller anden legitimation skal lægges i pant når man modtager et våben.

Der skal være en certificeret banekommandør/Skydeleder. Prøve kan tages gratis på på nettet

I den kommende sæson vil vi satse på vores interne Mesterskab, trænings/hyggeskydning, og

evt. deltagelse i DGI-Skydning-Storkøbenhavn skydninger

Bjørn Christensen

Skriv et svar