Indbydelser

Generalforsamling i Lyngby-Taarbæk Skytterne

15 september, 2021, kl 17.15

Skydebanen, Lyngby Idrætsby

Lundtoftevej 53

2800 Lyngby

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning

3. Regnskab: Fremlæggelse til godkendelse

4. Budget.

5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. september 2020

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg ifølge lovene.

Formandsberetning

Det har været en mager skydesæson.

Vi har været Corona-lukket en stor del af 2020 og hele første halvdel af 2021.

Vi er pt. ca. 70 medlemmer i foreningen

Der er godt fremmøde til ‘Pensionist- skydningen’ om formiddagen –

Eftermiddagsskydningen er ikke så velbesøgt -desværre. Primært pistolskydning, både .22 og grov. Enkelte riffelskytter.

Vi har afholdt vores LTS 15m mesterskab med ugentlige skydninger. Summen af de 5 bedste af årets resultater tæller til mesterskabet. Generelt kan man iagttage stigende skydefærdighed sæsonen igennem.

Vi har været udfordrede i foreningen pga mangel på hjælpere og instruktører, primært om eftermiddagene.

2 af de faste Hjælpere/bestyrelsesmedlemmer er/var langtidssygemeldte, og hen over januar og februar har der været en del akut sygdom. Det har medført aflysninger.

Men alligevel har vi fuldført 15 m turneringen i DGI St.Kbh. Regi med flotte placeringer i Hold.(1 og 2) i riffel fri., og gode individuelle placeringer i Fri-klassen hvor Lars Jensen blev nr 1 og Stig Brock nr 3.

Vi har nu også i foreningen en Kegle-afdeling, da den hedengangne ON Kegleklub er blevet langt ind under Lyngby Taarbæk Skytterne.

I Lyngby Taarbæk Kommunes Senioruge havde vi åbent hus til riffelskydning. Det har givet 1-2 medlemmer og en forhåbentlig god oplevelse til deltagerne

Nye Sikkerhedsbestemmelser: Medlemmerne skal nu fremover være sikkerhedsgodkendte (SKV1/SKV2/SKV3/SKV6) for at kunne skyde med foreningens våben. Skytte-ID kort eller anden legitimation skal lægges i pant når man modtager et våben.

Der skal være en certificeret banekommandør/Skydeleder. Prøve kan tages gratis på på nettet.

I den kommende sæson vil vi satse på trænings/hyggeskydning,

/Bjørn Christensen

Skriv et svar